top of page

POGOJI POSLOVANJA

Pogoji in določila pogodbe:

Najemodajalec TERA PARK d.o.o., v nadaljevanju najemodajalec in najemnik čebeljih panjev, v nadaljevanju najemojemalec, podpišeta dvanajstmesečno pogodbo pred dostavo vseh čebeljih panjev na mesto.

Najemojemalec potrjuje, da dovoli podjetju TERA PARK d.o.o., postaviti panje na nepremičninah, navedenih v pogodbi.

Najemodajalec bo postavil panje na najprimernejšo lokacijo.  

Najemojemalec bo omogočil dostop do nepremičnine v vsakem razumnem času, da bo lahko najemodajalec nemoteno skrbel za čebeljo družino.

Čebelji panji, vključno s čebelami, okvirji in medom ter vso pripadajočo opremo, ki je nameščena na posestvu, ostaja last najemodajalca.

 

Najemojemalec je odgovoren za nemoten dostop do panjev.

Najemodajalec bo povabil najemojemalca, da se mu pridruži pri čebelarskih opravilih, vendar bo to odvisno od opravila, ki ga je treba opraviti.

Najemodajalec ne odgovarja za kakršnokoli škodo ali škodo, povzročeno na posestvu, osebah ali živalih, ki so posledica čebeljih panjev na posestvu.

Dogovor začne veljati z dnem postavitve čebeljih panjev na posest najemojemalca.

Trajanje sporazuma traja najmanj eno leto od datuma začetka.

Sporazum se bo samodejno podaljšal, dokler najemojemalec pisno ne odstopi od pogodbe.

Najemodajalec ima pravico odstraniti panje v primeru bolezni ali kateregakoli drugega nepredvidenega dogodka (ki ga ni povzročil najemojemalec ali najemodajalec). Prva prednostna naloga bo takojšnja zamenjava panjev.

V primeru, da bi želel najemojemalec odpovedati pogodbo pred iztekom pogodbe, mora o tem pisno obvestiti najemodajalca vsaj 30 dni prej.

 

Denarja ne vračamo.

Najemojemalec, se strinja, da bo plačal prvi obrok pred dostavo panjev in nato še preostanek celotne pristojbine v enkratnem znesku ali v enajstih mesečnih plačilih.

Najemodajalec bo najemojemalcu dostavil surovi med, kot je določeno v dvanajstmesečni pogodbi.

bottom of page