top of page

Varoja je pršica, kroglaste oblike, s štirimi pari kratkih nožic. V dolžino merijo le nekaj milimetrov. Varoje so se v Evropo razširile iz Indonezije, kot posledica trgovanja s čebelami.

Na čebele in njihove ličinke se prisesajo podobno kot klopi na toplokrvne živali. Srkajo jim njihovo življenjsko tekočino in jih s tem izčrpajo. Poleg tega, da varoje čebelam jemljejo hranilne snovi in jim skrajšujejo življenjsko dobo, prenašajo v panje tudi povročitelje bakterijskih, virusnih in glivičnih bolezni.


Related Posts

See All
bottom of page