top of page

So samci. Čebelja družina začne vzrejati trote pozno pomladi. Izležejo se iz neoplojenih jajčec. Število trotov je odvisno od velikosti trotovskega satja in moči družine. Običajno je v čebelji družini okoli 1000 trotov.

Troti v panju grejejo zalego in so pomembni za normalno razpoloženje v družini. Živijo do 60dni. Iz panja pa izletijo po 10ih dneh, ko postanejo spolno zreli.

Troti imajo velike oči, s katerimi locirajo matico med boji za parjenje. Ponavadi se ne parijo z matico, ki jih je izlegla, ampak z matico iz druge družine. Po glavni ali jesenski paši čebele trote izženejo iz panjev.Related Posts

See All
bottom of page