Je spolno zrela samica čebel, ki skrbi za potomstvo. Po 5-10 dneh od poleganja, matica spolno dozori, in se odpravi na svadbeni let, na območje trotov. Matica med letom v zrak oddaja fermone, ki pri trotih vzbujajo močno spolno slo. Troti zato letijo za matico, z željo, da jo oplodijo. Iz oplojenih jajčec se razvijejo čebele delavke, iz neoplojenih pa troti.

V čebelji družini je ena sama matica. Vedno je obkrožena z mladimi čebelami, ki jo celo življenje hranijo z matičnim mlečkom. Matica v času paše dnevno zaleže do 2000 jajčec. Je večja od čebele delavke in živi do 5 let.Matica največ zalega v času zvišanja temperatur, ko se poveča vnos nektarja in cvetnega prahu v panj. V tem času čebele začnejo pospešeno hraniti matico, ta pa zalega vedno več jajčec. V aktivni sezoni matica zaleže cca 200.000 jajčec. Število zaleženih jajčec je odvisno od moči čebelje družine, od letnega obdobja, vremenskih pogojev, količine meda in cvetnega prahu, površine satja, kvalitete matice. Zaleganje enega jajčeca traja 10 sekund.

Related Posts

See All