top of page

EKOLOŠKI ALI KONVENCIONALNI MED?


Čebele iz ekološkega ali konvencionalnega panja nabirajo nektar in cvetni prah na istih rastlinah. Tako imajo vse popolnoma enako sladko tekočino, dokler pašna čebela ne preda nektarja panjski čebeli. Ta nektar odloži v celice v satju. Celice so prva posoda medu, in tu se pojavi razlika med konvencionalnem in ekološkim medom.

Poleg tega, da mora ekološki čebelar uporabljati satnice, izdelane iz ekološkega voska, ki ne smejo vsebovati akaricidov, sme krmiti čebele le z ekološko pridelanim medom, ekološko pridelanim sladkornim sirupom ali ekološko pridelanim sladkorjem. Ekološki čebelar se proti varoji bori z apitehničnimi ukrepi, izdelavo rezervnih družin, izrezovanjem trotovine, prekinitev zaleganja itd., ali s sonaravnimi sredstvi, ki temeljijo na eteričnih oljih in organskih kislinah.


Da pa bi vsaj nekoliko nadzorovali, kje se čebele pasejo, kje nabirajo nektar in cvetni prah, je pomembno kje čebelar postavi svoj čebelnjak. Okolje, oddaljeno od mesta, tovarn, farm in nenazadnje od obdelovalnih površin, ki so tretirane z različnimi umetnimi gnojili in pesticidi, je najprimernejše.

Related Posts

See All
bottom of page