top of page

Vsake 4-6 dni, poskrbimo tudi za svežo vodo (deževnico), kateri dodajamo sol. Čebele namreč vodo potrebujejo za mehčanje kristaliziranega medu in za pripravo hrane. Prav tako jo uporabljajo za hlajenje notranjosti panjev. Voda za čebele ni samo pijača, ampak je tudi neke vrste hrana. V njej so razne soli in druge rudninske snovi, ki so potrebne za razvoj ličink in odraslih čebel. Čebelja družina brez vode ne more vzgajati zalege. Če opazujemo čebele pri izletih, hitro ugotovimo, da imajo največ dela tiste, ki nosijo vodo. Te izletavajo tudi do 100krat na dan, medtem kot nabiralke nektarja 10-15krat, nabiralke cvetnega prahu pa samo 3-5krat.


Related Posts

See All
bottom of page