Ekološko urejanje zelenih površin

Vse za ekološki pristop k naravi

Z ekološkim urejanjem zelenih površin in skrbno izbiro naravnih organskih snovi, za potrebe gnojenja in zdravljenja rastlin, odgovorno skrbimo za naravo, rastline in živali.

Želimo si ustvarjati in napredovati na področju spletne prodaje ekoloških izdelkov, ekološke oskrbe zelenih površin, izobraževanj in svetovanj ter izdelovati in pridelovati ekološke izdelke.

S premišljenim pristopom na podlagi pridobljenih znanj in izkušenj, ohranjamo biotsko raznovrstnost in regionalno ekološko ravnotežje, izboljšujemo rodovitnost tal in ohranjamo kakovost vode ter s svojimi dejanji na okolje puščamo čim manjši ogljični odtis.